ข่าวดัง ข่าวปลอม! รับสมัคร “แรงงานไทย” ไปทำงานสวนมะเขือเทศ รายได้ 5 – 8 หมื่นบาท/เดือน

ข่าวดัง    ข่าวดังวันนี้    สรุปข่าวดัง    ข่าวล่าสุด   ข่าวประเด็นร้อนวันนี้    ข่าวด่วนออนไลน์    ข่าววันนี้    ข่าวดังในอดีต   ข่าววันนี้สด     ข่าวดัง ภาษาอังกฤษ     ข่าวดังล่าสุด    ข่าวดังๆ    ข่าวดัง 2565    ข่าวดังข้ามเวลา ล่าสุด 2565    ข่าวดังชลบุรี

 

 

ข่าวดัง  แชร์ว่อน! เปิดรับสมัคร “แรงงานไทย” ไปทำงานสวนมะเขือเทศ รายได้ 52,900 – 81,000 บาท/เดือน ล่าสุด “กรมการจัดหางาน” แจงแล้วเป็นข่าวปลอม อย่าเชื่อเด็ดขาด ตามที่มีการแชร์ข้อมูลเรื่อง “กรมการจัดหางาน” เปิดรับสมัคร “แรงงานไทย” ไปทำงานสวนมะเขือเทศ ข่าวดังวันนี้ รายได้ 52,900 – 81,000 บาท/เดือน ซึ่งจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ ข่าวดัง ภาษาอังกฤษ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน พบว่าประเด็นดังกล่าว “เป็นข้อมูลเท็จ” จากกรณีที่มีผู้โพสต์ชวนเชื่อระบุว่า “กรมการจัดหางาน” เปิดรับสมัครแรงงานไทยไปทำงานสวนมะเขือเทศ

ข่าวดัง

สรุปข่าวดัง

รายได้ 52,900 – 81,000 บาท/เดือน ทางกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้ชี้แจงว่า “ข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง และการโฆษณาจัดหางานเชิญชวนคนหางานไปทำงานทางสื่อโซเชียลมีเดียดังกล่าวไม่มีรายละเอียดชื่อบริษัทจัดหางาน ข่าวดังล่าสุด ตำแหน่งงาน และคุณสมบัติ ซึ่งไม่สามารถทำได้ สรุปข่าวดัง เนื่องจากฝ่าฝืนพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 มีความผิดตามมาตรา 66 โดยการโฆษณาจัดหางานเพื่อพาคนไปทำงานต่างประเทศสามารถทำได้เฉพาะผู้ได้รับอนุญาตเท่านั้น” ดังนั้นขอให้ผู้สนใจทำงานต่างประเทศ

ข่าวล่าสุด

ตรวจสอบข้อมูลของบริษัทจัดหางานให้รอบคอบก่อน เพื่อป้องกันมิให้ถูกหลอกลวงจากกลุ่มมิจฉาชีพ ซึ่งสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด ข่าวดังข้ามเวลา ล่าสุด 2565 หรือที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน โทร 02-248-4792 ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ข่าวล่าสุด กระทรวงแรงงาน เปิดรับแรงงานไทยไปทำงานเกาหลี ข่าวดังๆ ประเภทกิจการเกษตร/ปศุสัตว์ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานได้ตรวจสอบแล้ว

ข่าวดัง

ข่าวประเด็นร้อนวันนี้

พบว่าข้อมูลที่ปรากฏตามสื่อดังกล่าวนั้น เป็นข่าวจริง กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน ข่าวประเด็นร้อนวันนี้ เปิดรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 10 เพื่อสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดส่งแรงงานไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างงานต่างชาติ ที่ลงนามโดยกระทรวงแรงงาน และรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี ข่าวดัง 2565 โดยกระทรวงแรงงานและการจ้างงานสาธารณรัฐเกาหลี ข่าวดังชลบุรี สำหรับรอบนี้ทางสาธารณรัฐเกาหลีให้โควตาผู้สอบผ่านประเภทงานเกษตร/ ปศุสัตว์ (เพศชาย) จำนวน 1,000 คน

ข่าวด่วนออนไลน์

ซึ่งภายหลังจากดำเนินการทดสอบเสร็จสิ้น จะประกาศรายชื่อผู้ที่มีคะแนนรวมสูงสุดลงมาจนครบจำนวนที่กำหนดตามโควตา ข่าวด่วนออนไลน์ และผู้มีรายชื่อตามประกาศดังกล่าวจะมีสิทธิยื่นใบสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) และขึ้นทะเบียนไว้ 2 ปี ข่าววันนี้ นับแต่วันประกาศผลการทดสอบ เพื่อให้นายจ้างเป็นผู้คัดเลือกผู้สมัครที่ต้องการ ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเลือกวันสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 24 พฤศจิกายน 2564 และผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับสมัครกรุงเทพมหานคร

ข่าวดัง

ข่าววันนี้

ระหว่างวันที่ 24 – 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. – 15.00 น. ข่าวดังในอดีต ตามลำดับนัดหมายที่ลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน โทร. 0 2245 9429 0 2245 6716 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด ข่าววันนี้สด หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694 ข่าวดัง

 

 

ขอบคุณเครดิต esburiram.com

ข่าวแนะนำ