ข่าวล่าสุดวันนี้ “ดีเอสไอ”โต้กลับ”อัจฉริยะ” ใส่ร้ายฮั้วจัดซื้อเครื่องด๊อง

ข่าวล่าสุดวันนี้     รายงานข่าวด่วน วันนี้     ข่าววันนี้ ล่าสุด 2565     ข่าวประเด็นร้อนวันนี้     ข่าวด่วนวันนี้ ไทยรัฐ     ข่าววันนี้สด     ข่าววันนี้ ล่าสุด 2564     ข่าวไทยรัฐล่าสุด     สรุปข่าววันนี้      ข่าว ประเด็นร้อน วันนี้      ข่าววันนี้ สด

 

 

ข่าวล่าสุดวันนี้  “ดีเอสไอ” ชี้แจง กรณี”อัจฉริยะ” ใส่ร้ายฮั้วจัดซื้อเครื่องด๊อง ยืนยันทำตามกฎหมาย มีผู้เสนอราคาหลายราย สตง.เคยเข้าตรวจสอบไม่พบความผิด หลังจากที่นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม รายงานข่าวด่วน วันนี้ ร้องกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) ให้ตรวจสอบโดยอ้างว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ ทุจริตจัดซื้อชุดเครื่องมือค้นหาโทรศัพท์ระยะใกล้ หรือ เครื่องด๊องจำนวน 1 ชุดมูลค่า 36,700,000 ล้านบาท ล่าสุดวันนี้ 13 ม.ค. กรมสอบสวนคดีพิเศษ ออกชี้แจงว่า ข่าว ประเด็นร้อน วันนี้  การจัดซื้อเครื่องมือพิเศษ ชนิดค้นหาโทรศัพท์ระยะใกล้ ในปีงบประมาณ 2564 และ 2565 ศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว เป็นผู้เสนอโครงการ เพื่อนำมาใช้สืบสวนสอบสวน ไม่มีการจัดซื้อมูลค่าหลักร้อยล้านบาทตามที่ร้องเรียน เนื่องจากการจัดซื้อจำนวน 2 โครงการ รวมมูลค่า 72,500,000 บาท   -ปีงบประมาณ 2564 มูลค่า 36,700,000 บาท ประกาศเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564  -ปีงบประมาณ 2565 มูลค่า 35,800,000 บาท ทำสัญญาเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565  โดยปัจจุบันสามารถนำมาใช้ในการสืบสวนจับกุม พร้อมสนับสนุนกองคดี ไม่น้อยกว่า 15 คดี มูลค่าความเสียหายกว่า 1,000 ล้านบาท

ข่าวล่าสุดวันนี้

ข่าววันนี้ ล่าสุด 2565

ส่วนการจัดซื้อ ใช้วิธีคัดเลือก เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ใช้ในราชการลับ ตาม มาตรา 56 (1) (ฉ) พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นไปตามข้อเสนอของศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว และเห็นชอบโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและจัดการพัสดุ ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  กรมสอบสวนคดีพิเศษ ชี้แจงต่อว่า ข่าววันนี้ ล่าสุด 2565 การใช้เครื่องมือดังกล่าว มีผู้เสนอราคาทั้ง 2 ปีงบประมาณ 5-6 ราย แข่งขันและทดสอบการใช้งานตาม ขอบเขตการจ้างงาน หรือ TOR ที่กำหนด นอกจากนี้ยังมีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภาครัฐอื่นเป็นกรรมการภายนอกร่วมเป็นกรรมการจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือกด้วย และมีประสิทธิภาพ ข่าววันนี้ สด เพราะการจัดซื้อไม่เคยมีผู้เสนอราคาร้องเรียน รวมถึง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เข้าตรวจสอบกรณีดังกล่าวแล้ว พบว่าสามารถใช้งานได้ตามที่กำหนด ไม่มีข้อท้วงติงเรื่องวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อวันที่ 11 ม.ค. ที่ผ่านมา ดังนั้นการจัดซื้อครั้งนี้จึงเป็นไปตามข้อกฎหมาย

ข่าวล่าสุดวันนี้

ข่าวประเด็นร้อนวันนี้

กรณีช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ ถูกร้องเรียนให้ตรวจสอบในหลายประเด็น โดย นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม ได้ไปยื่นเอกสารหลักฐาน ข่าวประเด็นร้อนวันนี้ เพื่อร้องกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) ให้ตรวจสอบ หนึ่งในนั้นคือประเด็น การทุจริตจัดซื้อชุดเครื่องมือค้นหาโทรศัพท์ระยะใกล้ หรือ เครื่องด๊อง จำนวน 1 ชุดมูลค่า 36,700,000 ล้านบาท

ข่าวล่าสุดวันนี้

ข่าวด่วนวันนี้ ไทยรัฐ

ล่าสุด วานนี้ (13 ม.ค.) ดีเอสไอ ได้ทำการชี้แจง โดยระบุว่า การจัดซื้อเครื่องด๊อง ทั้งปีงบประมาณ 2564 และ 2565 ศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว เป็นผู้เสนอโครงการ เพื่อนำมาใช้ในการสืบสวนสอบสวน  ข่าวด่วนวันนี้ ไทยรัฐ  โดยมีการจัดซื้อจำนวน 2 โครงการ คือ ในปีงบประมาณ 2564 มูลค่า 36,700,000 บาท /และในปีงบประมาณ 2565 มูลค่า 35,800,000 บาท รวมมูลค่า 72,500,000 บาท ซึ่งไม่ได้มีการจัดซื้อมูลค่าหลักร้อยล้านบาท ตามที่ถูกการร้องเรียน

ข่าวล่าสุดวันนี้

ข่าววันนี้สด

และเครื่องมือชนิดพิเศษนี้ ปัจจุบันสามารถนำมาใช้ในการสืบสวนจับกุม พร้อมสนับสนุนกองคดี ไม่น้อยกว่า 15 คดี ซึ่งเป็นคดีที่มูลค่าความเสียหายกว่า 1,000 ล้านบาท โดยการจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก ข่าววันนี้สด เป็นไปตามข้อเสนอของศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว และเห็นชอบโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและจัดการพัสดุ ของดีเอสไอ ที่ผู้เสนอราคาต้องนำเครื่องมือมาทดสอบตามขอบเขตของงานจ้าง ข่าววันนี้ ล่าสุด 2564 หรือ TOR เพื่อให้เกิดการแข่งขัน

ข่าวล่าสุดวันนี้

ข่าววันนี้ ล่าสุด 2564

ซึ่งยืนยันได้ว่า การจัดซื้อเครื่องมือพิเศษชุดเครื่องมือค้นหาโทรศัพท์เคลื่อนที่ระยะใกล้ ข่าวไทยรัฐล่าสุด หรือเครื่องด๊องนี้ เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดอย่างเคร่งครัด ด้วยความสุจริต และโปร่งใส ไม่มีการฮั้วตามที่มีผู้ร้องเรียนกล่าวอ้าง และแถลงข่าวข้อมูลอันเป็นเท็จ โดย ล่าสุดเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้เข้าตรวจสอบการจัดซื้อเครื่องด๊องที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ สรุปข่าววันนี้ แล้วซึ่งก็พบว่าสามารถใช้งานได้ตามที่กำหนด ไม่มีข้อท้วงติงเรื่องวิธีการจัดซื้อจัดจ้างใด ๆ ข่าวล่าสุดวันนี้

ขอบคุณเครดิต  komchadluek.net

ข่าวแนะนำ