ลักษณะหัวหน้าที่ดี ที่ลูกน้องอยากร่วมงานมากที่สุด

หัวหน้าที่ดี ต้องมีลักษณะดังนี้ ลูกน้องถึงจะเคารพ คุณสมบัติ 6 ประการ ของ หัวหน้างาน  9 พฤติกรรม ของหัวหน้างานที่ลูกน้องไม่ชอบ  สิ่งที่หัวหน้า ไม่ควร ทํา  สิ่งที่หัวหน้าควร หยุด ทํา 5 อย่าง  ลักษณะหัวหน้างานที่ไม่ดี  คุณลักษณะของผู้ บังคับบัญชา ที่ดี  การเป็นหัวหน้างานสมัยใหม่

ลักษณะหัวหน้าที่ดี  ลักษณะหัวหน้าที่ดี ที่ลูกน้องอยากร่วมงานมากที่สุด

๕฿ณ๕

การเป็นหัวหน้างานสมัยใหม่

การที่คุณจะประสบความสำเร็จในการทำงานและเป็นหัวหน้าที่ดีต่อลูกน้องภายในบริษัท หัวหน้าที่ดี ต้องมีลักษณะดังนี้ ลูกน้องถึงจะเคารพไม่ใช่ว่าคุณจะต้องเป็นคนที่ทำงานเก่ง มีความสามารถเพียงอย่างเดียว แต่คุณต้องมีคุณสมบัติในการเป็นหัวหน้าเหล่านี้ด้วยมีความเป็นผู้นำผู้บริหารถือเป็นตำแหน่งใหญ่ที่ต้องคอยคุมดูแลลูกน้องทั้งหมด ดังนั้นคนที่ทำงานตำแหน่งนี้ต้องเป็นคนมีความเป็นผู้นำที่ดี สามารถพูดชักจูงให้ลูกน้องเชื่อมั่น และตั้งใจทำตามเป้าหมายได้ทั้งยังต้องเป็นคนที่มีความยุติธรรม9 พฤติกรรม ของหัวหน้างานที่ลูกน้องไม่ชอบ เพราะคุณจะต้องตัดสินใจในการแก้ปัญหาหลาย ๆ เรื่อง รวมถึงปัญหาของพนักงานด้วย หากคุณตัดสินใจ

 

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ลักษณะหัวหน้างานที่ไม่ดี

ด้วยความเป็นยุติธรรม พนักงานในบริษัทจะเชื่อใจและเชื่อมั่นในตัวคุณมากยิ่งขึ้น คุณสมบัติ 6 ประการ ของ หัวหน้างาน แต่หากคุณตัดสินใจเข้าข้างลำเอียงพนักงานบางคน จะทำให้เกิดความเคลือบแคลงใจภายในองค์กรได้มีเมตตากรุณานอกจากจะต้องมีความยุติธรรมแล้ว หัวหน้าที่ดีจะต้องมีความเมตตากรุณาด้วย หากลูกน้องทำผิดก็ต้องว่ากล่าวตักเตือน ลงโทษด้วยความเป็นธรรมและเมตตากรุณา รู้จักผ่อนปรนและเมตตาลูกน้องที่ทำผิดให้มีโอกาสแก้ไขปรับปรุงตัวให้ดีขึ้น ไม่ถือโท ษแ ค้ น ส่วนตัว เพื่อบรรยากาศการทำงานที่ดีสิ่งที่หัวหน้า ไม่ควร ทํา และส่งเสริมให้ทุกคนรู้สึกมีความสุขที่ได้ทำงานร่วม

5 คุณ

หัวหน้าที่ดี ต้องมีลักษณะดังนี้ ลูกน้องถึงจะเคารพ

กันมีความรู้ความสามารถผู้บริหารที่ดีจะต้องเป็นคนที่เก่ง และมีความรู้ ความสามารถในทุก ๆ ด้าน หมั่นศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ สิ่งที่หัวหน้าควร หยุด ทํา 5 อย่าง อยู่เสมอ เพราะความรู้ใหม่ จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถคิดเทคนิค และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังช่วยให้ผู้บริหารมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด และกล้าตัดสินใจลงมือทำให้สามารถเกิดขึ้นจริงได้มีเป้าหมายที่ชัดเจนการกำหนดเ ป้ าห ม า ยที่ชัดเจนให้แก่ตนเองและลูกน้อง การเป็นหัวหน้างานสมัยใหม่ถือเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่หัวหน้าที่ดีควรมี เพราะจะช่วยให้ลูกน้องรู้สึกประทับใจ รู้สึกถึงความมีส่วนร่วมและเข้าใจถึงเป้ าห ม า ยที่ต้องทำงานร่วมกัน เมื่อลูกน้องรับรู้ถึงเ ป้ าห ม า ย และรู้สึกดีที่ได้มีส่วนร่วมกันจะยิ่งทำให้งานที่ออกมามีประสิทธิภาพและบรรลุเป้ าห ม า ยได้ง่ายยิ่งขึ้น อีกทั้งเมื่อประสบความสำเร็จแล้ว

 

คุณสม

คุณสมบัติ 6 ประการ ของ หัวหน้างาน

จะช่วยให้ลูกน้องรู้สึกประทับใจลักษณะหัวหน้างานที่ไม่ดี ชื่นชมความสำเร็จร่วมกับบริษัท รักและผูกพันธ์กับบริษัทมากยิ่งขึ้นมีให้กำลังใจและสนับสนุนลูกน้องหากคุณต้องการเป็นหัวหน้าที่ดี ลูกน้องให้ความรักและแรงสนับสนุน คุณต้องเริ่มด้วยการให้กำลังใจและสนับสนุนลูกน้องก่อน นำใจเขามาใส่ใจเรา เมื่อลูกน้องทำผิดต้องว่ากล่าวตักเตือนและให้กำลังใจ เพราะทุกคนสามารถทำผิดพลาดกันได้ สนับสนุนให้ลูกน้องรู้สึกดี เพื่อที่เขาจะได้มีกำลังใจในการทำงาน และพร้อมที่จะทุ่มเททำงานให้กับคุณจนงานออกมาดีที่สุด หากต้องการเป็นที่รักในหมู่ลูกน้อง และอยากที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน คุณสมบัติเหล่านี้นับเป็นสิ่งที่หัวหน้าหรือผู้บริหารทุกคนควรมี ,คุณลักษณะของผู้ บังคับบัญชา ที่ดี ซึ่งในโลกความเป็นจริงนั้น คุณไม่สามารถเลือกหัวหน้าของคุณได้ แต่ถ้าวันใดที่คุณได้เลื่อนขั้นหรือทำงานเป็นหัวหน้า โปรดอย่าลืมคุณสมบัติที่ดีเหล่านี้ และปฏิบัติตัวเป็นหัวหน้าที่ดีให้กับลูกน้อง รับรองคุณสมบัติเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมให้คุณเป็นหัวหน้าที่รักในใจของลูกน้องได้อย่างแน่นอน  ลักษณะหัวหน้าที่ดี 

เครดิต fahhsai.com

เเนะนำ