สภาพอากาศ สภาพอากาศวันนี้-วันพรุ่งนี้ ไทยยังหนาวหรือไม่ อุณหภูมิเท่าไร เช็คเลย

สภาพอากาศ    เรดาร์ตรวจสภาพอากาศ    สภาพอากาศวันนี้    สภาพอากาศ 7 วัน    สภาพอากาศวันพรุ่งนี้    เช็คสภาพอากาศ    เช็คสภาพอากาศล่วงหน้า    พยากรณ์อากาศ ล่วงหน้า 7 วัน กรมอุตุ    สภาพอากาศ ตําแหน่ง ปัจจุบัน   พยากรณ์อากาศ พัทยา   สภาพอากาศวันพรุ่งนี้ สระแก้ว

 

 

สภาพอากาศ  สภาพอากาศวันนี้-วันพรุ่งนี้ ทั่วไทยอุณหภูมิจะเป็นอย่างไร อากาศยังหนาวอยู่หรือไม่ เรดาร์ตรวจสภาพอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยามีคำตอบ กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศวันนี้ -วันพรุ่งนี้ (วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2566 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า) แต่ละภาคจะมีสภาพอากาศอย่างไร อากาศหนาวเย็นหรือไม่ อุณหภูมิจะขึ้นหรือลดลง สามารถตรวจสอบได้ดังต่อไปนี้ กรุงเทพและปริมณฑล อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 20-22 องศาเซลเซียส พยากรณ์อากาศ พัทยา อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-15 กม./ชม. ภาคเหนือ อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 13-18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียส

สภาพอากาศ

สภาพอากาศวันนี้

บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 5-10 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 13-18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส สภาพอากาศวันนี้ บริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด สภาพอากาศวันพรุ่งนี้ สระแก้ว อุณหภูมิต่ำสุด 7-12 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ภาคกลาง อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 17-19 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-15 กม./ชม. ภาคตะวันออก อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า

สภาพอากาศ 7 วัน

โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ส่วนมากบริเวณแนวชายฝั่งทะเลและอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส สภาพอากาศ 7 วัน อุณหภูมิต่ำสุด 19-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ภาคใต้(ฝั่งตะวันออก) ตอนบนของภาค อากาศเย็นในตอนเช้า ตอนล่างของภาค มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียส

สภาพอากาศ

สภาพอากาศวันพรุ่งนี้

ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ภาคใต้(ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดตรัง และสตูล อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร สภาพอากาศวันพรุ่งนี้ ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร อนึ่ง สภาพอากาศวันนี้-วันพรุ่งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา เผยว่า ประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้า

เช็คสภาพอากาศ

แต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้า สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนลง แต่ยังคงทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง เช็คสภาพอากาศ ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังปานกลาง เช็คสภาพอากาศล่วงหน้า โดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยตอนล่างเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

สภาพอากาศ

เช็คสภาพอากาศล่วงหน้า

อนึ่ง ในช่วงวันที่ 2-7 ก.พ. 66 ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้ พยากรณ์อากาศ ล่วงหน้า 7 วัน กรมอุตุ และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก ประกอบกับมีลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนเคลื่อนผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ ส่วนปัญหาเรื่องฝุ่นละออง PM2.5 ในระยะนี้ สภาพอากาศ ตําแหน่ง ปัจจุบัน ประเทศไทยตอนบนมีแนวโน้มของการสะสมฝุ่นละออง/หมอกควันเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงมาก เนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อนลง สภาพอากาศ

 

 

ขอบคุณเครดิต   dekthaitidgameja.com

 

ข่าวแนะนำ