วิธีใช้เงิน“เงินเดือนน้อย” จงคิดแบบนี้ชีวิตก็ดีขึ้นได้

วิธีใช้เงินหลายๆ คนต้องพบกับปัญหาที่ว่าทำงานได้เงินมาเท่าไหร่ก็ต้องนำไปชำระหนี้สินจนหมดทำให้ไม่สามารถออมเงินได้ แต่จะมีกี่คนที่รู้ว่าถึงเรามีหนี้เราก็ควรต้องแบ่งเงินเก็บไว้ด้วยเงินเดือนน้อย ถ้ามีวิธีคิดที่ดีก็ออมได้เหมือนกันนะ หากใครเป็นคนร ายได้น้อยแล้วต้องการที่จะมีเงินออมเหมือนคนอื่นเขาล่ะก็ เพียงทำต า วิธีการใช้เงินอย่างประหยัดมวิธีเหล่านี้ ก็สามารถมีเงินออมได้เหมือนกัน